Ano ang dating pangalan ng lupang hinirang Free adult chat skype names

Rated 4.45/5 based on 679 customer reviews

Magmula noong 2013, tinatayang 10 milyong Pilipino naman ang naninirahan sa ibayong-dagat, na bumubuo sa isa sa pinakamalaking diaspora sa daigdig.

Iba't ibang mga pangkat etniko at kalinangan ang matatagpuan sa saan mang sulok ng bansa.

Nandito rin ang himpilan ng Bangko sa Pagpapaunlad ng Asya.

Naging daan ito upang ang Katolisismo ang maging pangunahing pananampalataya.

Sa gitna ng kapanahunang ito, ang Maynila ang naging sentro ng kalakalan ng kanluran sa Pasipiko na umuugnay sa Asya sa Acapulco sa Kaamerikahan gamit ang mga galyon ng Maynila.

Sa pagdating ni Miguel López de Legazpi mula sa Lungsod ng Mehiko noong 1565, naitatag ang unang paninirahan ng mga Kastila sa kapuluan.

Naging bahagi ang Pilipinas sa Imperyong Kastila nang mahigit 300 taon.

Leave a Reply